Đã có 174 học viên kĩ thuật nước ngoài thiệt mạng tại Nhật Bản trong 8 năm qua

Đăng ngày

Báo Nhật – Đã có 174 người nước ngoài làm việc và đào tạo tại Nhật Bản dưới chương trình thực tập kĩ thuật của Nhật Bản đã chết trong 8 năm qua, trong giai đoạn 2010 – 2017, nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn, bệnh tật và các lí do khác, theo…