vĩ trú

Visa Nhật Bản

Vì sao xin vĩnh trú còn khó hơn nhập quốc tịch Nhật ?

Báo Nhật – Bọn mình vừa nhận được tin nhắn của 1 bạn đang có thắc mắc về việc người Việt mình xin...