Một tỉnh của Nhật Bản kêu gọi người Việt Nam đến làm việc

Đăng ngày

Báo Nhật – Để kêu gọi nhiều hơn nữa người Nhật tới đây làm việc, Chiba đã có những chính sách ưu đãi dành cho lao động nước ngoài. Tỉnh trưởng tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết, chính quyền tỉnh này đang có những bước chuẩn bị nhằm hỗ trợ người Việt có mong muốn…