visa nhật

Visa Nhật Bản

Con tôi sinh ra tại Nhật Bản, vậy visa của con tôi sẽ như thế nào?

Báo Nhật – Trẻ con khi vừa được sinh ra, đương nhiên là chưa có tư cách lưu trú. Do đó, cần phải...