Báo Nhật – Bento là một nét văn hoá ẩm thực của người Nhật. Ngày nay, Bento gắn liền với cuộc sống là hệ quả của nhịp độ tất bật trong guồng quay xã hội hiện đại. Việc chuẩn bị những hộp Bento xinh...