đeo balo trước ngực

Văn Hóa Nhật Bản

Trào lưu mới: Tương lai tại Nhật Bản sẽ chỉ còn những balo đeo trước ngực?

Báo Nhật – Ba lô, theo thuật ngữ trong tiếng Anh “backpack”, đúng như tên gọi, được thiết kế để mang phía sau...