mẫu câu dùng đưa ra lời khuyên

Học Tiếng Nhật

7 mẫu câu dùng để đưa ra lời đề xuất, lời khuyên trong ngữ pháp tiếng Nhật

Báo Nhật – Đưa ra đề xuất, lời khuyên là một cách để đưa ra chính kiến của mình, đây là một kĩ...