mô hình xương người

Tin Nước Nhật

Bí ẩn: Xương người thật làm tài liệu giảng dạy tại Nhật Bản

Báo Nhật – Mô hình xương người là tài liệu giảng dạy cần thiết đối với sinh học, y học, giải phẫu. Nhưng...