ngữ pháp

Học Tiếng Nhật

Những mẫu cấu trúc N3 thể hiện sự thay đổi, tiếp tục, tiếp diễn

Báo Nhật – Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn học những mẫu cấu trúc N3 thể hiện sự thay đổi, tiếp...