ngữ pháp tiếng nhật

Học Tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật: Cách sử dụng なんか (nanka)

Báo Nhật – Cùng học tiếng Nhật Online với Báo Nhật. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn học cách sử...

Học Tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật: Cách sử dụng なんか (nanka)

Báo Nhật – Cùng học tiếng Nhật Online với Báo Nhật. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn học cách sử...

Học Tiếng Nhật

Học tiếng Nhật: Từ đệm cuối câu trong tiếng Nhật

Báo Nhật – Giống với tiếng Việt khi muốn nhấn mạnh điều gì đó thì cuối câu thường kết thúc bằng các từ...