2900 công nhân nước ngoài bị đuổi việc cùng một lúc tại nhà máy Sharp ở Mie!

Đăng ngày

Báo Nhật – Liên đoàn lao động đang chỉ trích về việc đuổi việc các công nhân nước ngoài với lời bao biện là “một biện pháp điều chỉnh nhân sự” của công ty Sharp Corp., dẫn tới có hơn 2900 lao động làm việc theo hình thức tạm thời tại một nhà máy của…