Nữ samurai hiếm hoi trong lịch sử Nhật Bản: Chém đầu 7 tướng địch ngay tại chiến trường

Đăng ngày

Báo Nhật – Nhắc đến samurai là nhắc đến chiến binh oai dũng với thanh katana và bộ giáp kiên cố đặc trưng. Thế nhưng trong lịch sử, cũng đã từng có những phận nữ nhi đạt được danh hiệu đó. Trong xã hội Nhật Bản xưa, samurai có một vị trí cực kỳ quan…