thành phố Aichi

Tin Nước Nhật

Thành phố Nhật Bản khuyến khích trẻ em nước ngoài đi học bằng cách mở trung tâm giáo dục đặc biệt!

Báo Nhật – Các quan chức của thành phố Nishio (Aichi) đang nỗ lực để khuyến khích các học sinh nước ngoài đến...