Thành phố Nhật Bản khuyến khích trẻ em nước ngoài đi học bằng cách mở trung tâm giáo dục đặc biệt!

Đăng ngày

Báo Nhật – Các quan chức của thành phố Nishio (Aichi) đang nỗ lực để khuyến khích các học sinh nước ngoài đến trường học bằng cách cung cấp điều mà họ không có niềm tin nhất, đó là hi vọng về việc hòa nhập vào môi trường giáo dục Nhật Bản. Sử dụng một…