thị trấn Kamikatsu

Video

Kamikatsu – thị trấn nơi bạn gần như không thể tìm thấy rác thải!

Báo Nhật – Việc phân loại rác, tách biệt giấy và nhựa đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, bởi vậy đôi lúc...