tư cách lưu trú

Visa Nhật Bản

Xin tư cách lưu trú tại Nhật mất bao lâu và xin như thế nào?

Báo Nhật – Xin tư cách lưu trú là một việc bắt buộc nếu bạn muốn đi du học hay xuất khẩu lao...