Yakuza Nhật Bản chật vật hoàn lương: Từ quá khứ bạo lực đến mì udon

Đăng ngày

Báo Nhật – Takashi Nakamoto, ông chủ nhà hàng mì udon, là một trong số nhiều cựu thành viên xã hội đen khác ở Nhật Bản đang học cách hoàn lương để có cuộc sống mới tuân thủ pháp luật. Từ trong nhà bếp, Takashi Nakamoto gửi lời chào thân thiện tới vị khách vừa…