Ngại hỏi đường thanh niên 18 tuổi lạc lối 10 ngày ở Singapore

Đăng ngày

Báo Nhật – Zhang Daming, 18 tuổi đến Singapore để tìm việc nhưng chỉ mới tới nơi đã đi lạc suốt 10 ngày vì… ngại hỏi đường. Zhang Daming từ Malaysia tới Singapore để tìm việc làm và phải ở nhờ nhà một người bạn. Vào ngày “mất tích”, Zhang Daming được bạn cùng phòng…