Máy bán sâu bọ ăn liền giúp người chủ Nhật kiếm bộn tiền

Đăng ngày

Báo Nhật – Các loại bọ cạp, châu chấu, nhộng đã được chế biến thu hút thực khách muốn thử thách lòng can đảm. Tháng 10/2018, Tomoda Toshiyuki, chủ tiệm bóng bay Discover Balloon, lắp đặt máy bán sâu bọ bên ngoài cửa hàng tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản. Một tháng sau, máy bán…