Cộng đồng mạng

Bầu cử Quốc hội – Ngày hội của toàn dân, ngày hội của non sông

Vào ngày Chủ Nhật (23/5), cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tiến hành.

Diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng.

Cuộc bầu cử bước vào giai đoạn nước rút

Cuối tháng 4, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là danh sách đã được chọn lọc kỹ lưỡng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật sau 3 vòng hiệp thương.

Trong số 868 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, có 203 người được Trung ương giới thiệu ứng cử, và ở địa phương là 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, trong đó có 9 người tự ứng cử.

Về cơ cấu, 393 người ứng cử là phụ nữ, chiếm tỷ lệ trên 45%, tăng 6,31% so với khóa trước. Điều này tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ nữ trong hoạt động của Quốc hội lên 35-40%, thực hiện tốt hơn bình đẳng giới và thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của phụ nữ trong hoạt động chính trị.

Cũng trong danh sách, có 185 ứng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 21%, cao hơn so với quy định ít nhất 18%.

Cũng theo danh sách này, 74 người ứng cử là người ngoài Đảng, chiếm hơn 8,5%, được cho là điểm đáng chú ý, khẳng định tính bình đẳng trong thực hiện quyền ứng cử, không phân biệt là đảng viên hay người ngoài Đảng, chú trọng chất lượng ứng viên, để từ đó, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tất cả các giai tầng, thành phần trong Quốc hội.

Đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và ĐB HĐND các cấp đang bước vào giai đoạn nước rút. Những ngày vừa qua, các ứng cử viên đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ứng cử giới thiệu, chứng tỏ với cử tri về năng lực, phẩm chất và khả năng đóng góp của mình nếu được bầu. Nói cách khác, có thể xem đây là cuộc “sát hạch” trực tiếp, trực diện của cử tri đối với người ứng cử.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đã linh hoạt tổ chức vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến, tới nhiều điểm cầu. Điều mà nhiều cử tri quan tâm là người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Vai trò của Quốc hội và những quyết sách quan trọng

Hơn 75 năm đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Trải qua 3/4 thế kỷ, Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân.

Không chỉ liên tục phấn đấu thực hiện tốt trong công tác lập pháp, giám sát mà Quốc hội nước ta còn phát hiện, đề xuất những cơ chế, chính sách mới cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao và luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tháng 10 năm 1946, gần 10 tháng sau khi được thành lập, Quốc hội khóa đầu tiên đã phải thực hiện nhiệm vụ hết sức trọng đại. Đó là xây dựng và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của một nhà nước non trẻ vừa mới giành được chính quyền, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất trong đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền. Bản Hiến pháp này cũng là cơ sở để Quốc hội bổ sung, điều chỉnh trong các bản Hiến pháp các năm 1959; 1980; 1992; 2013, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ.

Quyết định những vấn đề lớn của đất nước là một nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội và nhiệm vụ này càng thể hiện rõ trong giai đoạn đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bên cạnh hoạt động lập pháp diễn ra sôi động, đã bắt nhịp với tốc độ đổi mới, phát triển của đất nước, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng được cải tiến, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Thông qua giám sát, Quốc hội không chỉ tạo diễn đàn để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, mà còn có công cụ hữu hiệu để kiểm soát quyền lực, giữ vững định hướng phát triển và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các địa phương lên phương án đảm bảo bầu cử an toàn thời COVID-19

Thời gian qua, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương vừa tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Các cơ quan liên quan đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch tại các điểm bầu cử.

Nhiều nơi đã đưa ra những kịch bản khác nhau tùy theo diễn biến dịch bệnh, giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt để tránh tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách an toàn cho cử tri khi ghi phiếu, bỏ phiếu và đứng chờ. Tất cả để Ngày bầu cử 23/5 diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của non sông.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trên toàn quốc nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, kịch bản cho từng tỉnh, từng khu vực là khác nhau, thậm chí trong một tỉnh, điểm bầu cử này cũng khác với điểm kia. Do vậy, linh hoạt, chủ động, và tuân thủ quy định 5K sẽ góp phần tạo nên sự an toàn và thành công cho Ngày bầu cử 23/5.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ra sau 35 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho ngày bầu cử 23/5 đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút hoàn thành.

Tuy nhiên, bầu cử không thể thành công nếu không có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của người dân. Mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta./.

Theo vtv.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Cộng đồng mạng

Lật tẩy chiêu trò “chính trị hóa” các vụ án “nóng” thời gian gần đây

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã...

Cộng đồng mạng

Kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp

Ngày 14/2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước...

Cộng đồng mạng

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 20/7, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội sẽ trọng...

Cộng đồng mạng

Các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng vào thủ tướng mới của Việt Nam

Cơ quan lập pháp hàng đầu của Việt Nam vào ngày 5...