Với người Nhật, nghỉ hưu ở tuổi 65 không phải là một lựa chọn tốt!

Báo Nhật – Mặc dù 65 tuổi được xem là độ tuổi nghỉ hưu thông thường được quy định theo pháp luật Nhật Bản, có đến gần 40% những người được hỏi trong một cuộc khảo sát của chính phủ cho biết rằng họ muốn và thậm chí là đã làm việc ngay cả khi vượt qua cột mốc đó, vì nhiều lí do cá nhân khác nhau, chủ yếu có liên quan đến kinh tế.

Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố kết quả khảo sát về kế hoạch cuộc sống sau khi nghỉ hưu của người dân vào ngày 18 tháng 1 vừa qua.

Điều đáng ngạc nhiên, có tất cả 37,6% số người được hỏi cho biết rằng họ vẫn muốn tiếp tục được làm việc ngay cả khi đã bước sang tuổi 66. 30,7% lại chia sẻ rằng họ sẽ làm việc cho đến độ tuổi từ 61 – 65. Số người muốn làm việc trong độ tuổi 66 – 70 là 21,5%, trong khi cũng có 18,8% người được hỏi chỉ muốn làm việc cho đến năm 60 tuổi. Ấn tượng hơn cả, có 9,2% người được hỏi cho biết họ muốn làm việc cho đến lúc 71 – 75 tuổi.

Khi được hỏi về lí do lại muốn tiếp tục làm việc khi đã ngoài 65 tuổi, hơn một nửa số người được hỏi đã chia sẻ rằng nó đều bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế. 28,9% người trả lời muốn có thêm nhiều thu nhập để có cuộc sống khá giả hơn, trong khi 24,9% cho biết rằng họ sẽ mình sẽ không thể sống qua ngày được nếu như không làm việc.

Đối với những người muốn nghỉ hưu vào lúc họ đúng 65 tuổi, họ cũng đưa ra lí do cho riêng mình. Khoảng 30% người cho rằng 65 tuổi đã là thời điểm hợp lý cho việc nghỉ ngơi, và sẽ thật khó khăn nếu cứ tiếp tục làm việc vượt quá tình trạng thể chất và tinh thần của mỗi người.

Nguồn: Asahi

Đang tải...