Việt Nam: Thu nhập bình quân của người dân hai năm chỉ tăng 660.000 đồng

Báo Nhật – GDP bình quân đầu người trong năm 2018 tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017 nhưng thu nhập bình quân mỗi người Việt chỉ tăng 660.000 đồng trong 2 năm qua.

Chị Ngô Thị Hoa quê tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa (trái) vận chuyển hàng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) kiếm mỗi ngày khoảng 150.000 đồng, đây là nguồn thu nhập chính của chị và gia đình Ảnh: Ng. Khánh

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, với mức tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, là mức cao nhất trong 11 năm qua. Như vậy, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5.535,3 nghìn tỉ đồng; GDP bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017.

Đời sống dân cư năm nay nhìn chung được cải thiện, khi thu nhập bình quân một người/tháng năm 2018 ước đạt 3,76 triệu đồng, tăng 660 nghìn đồng so với năm 2016 (cơ quan thống kê thực hiện điều tra 2 năm/lần-PV). Như vậy, bình quân giai đoạn 2016 – 2018 tăng 10,2%.

Đáng chú ý là thiếu đói trong nông dân giảm mạnh so với năm 2017. Năm 2018 cả nước có 105.000 lượt hộ thiếu đói, giảm 42,1%, tương ứng với 420 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 43,7%.

Trong năm 2018, với chính sách tiền lương tiếp tục được thực hiện như chính sách tăng lương tối thiểu vùng; tăng lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức.

Theo đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong năm 2018 là 5,9 triệu đồng, tăng 406 nghìn đồng so với năm trước.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Đang tải...